Home

    Savremen način života omogućava manje gubljenje vremena na traženju potrebnih informacija, proizvoda, usluga ili zabave. Internet je promenio način poslovanja, informisanja i zabave. Pojavom interneta niste više vezani za jedno mesto, lokal ili radno vreme. Vašu prodavnicu, zantasku radnju može videti bilo ko u bilo kom delu sveta jednostavnom posetom vašoj prezentaciji na…